Germany

Nemecko

Deutscher Gehoerlosen-Bund e.V. (DGB) 
German Association of the Deaf

Information and facts about Germany and German Association of the Deaf:

Založené: 1927
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Helmut Vogel
Podpredsedníčka: Elisabeth Kaufmann
Podpredsedníčka: Vacant
Treasurer: Thomas Worseck
Člen predstavenstva: Ludmila Schmidt
Člen predstavenstva: Stefan Keller

Znakový jazyk: Deutsche Gerbärdensprache
Skratka: DGS

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 200,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 750

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 24 February 2009

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 24 February 2009

Prenzlauer Allee 180
10405 Berlin
Nemecko

E-mail: [email protected]
Phone: (+49) 030/499 022-66
Webová lokalita: www.gehoerlosen-bund.de