Iceland

Island

Felag heyrnarlausra 
Icelandic Association of the Deaf

Iceland

Information and facts about Iceland and Icelandic Association of the Deaf:

Založené: 1960
Riadny člen EUD od: 2005

Predseda: Heiðdís Dögg Eiríksdóttir
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: islenskt táknmál
Skratka: NEUPLATŇUJE SA

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 250
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 25

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 23 September 2016

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: NEUPLATŇUJE SA

Þverholt 14
105 Reykjavík
Island

E-mail: [email protected]
Phone: (+354) 561 3560
Webová lokalita: www.deaf.is