Ireland

Írsko

Írska spoločnosť nepočujúcich (IDS)

Ireland

Informácie a fakty o Írsku a Írskej spoločnosti nepočujúcich:

Založené: 13. januára 1981
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Lianne Quigley
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Írsky posunkový jazyk
Skratka: ISL

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 4,500
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 50

Konvent: Podpis 30 March 2007
Ratifikácia: 20 March 2018

Opčný protokol: Podpis N/A
Ratifikácia: NEUPLATŇUJE SA

Dedina nepočujúcich Írsko
Ratoath Road
Dublin 7
Írsko

E-mail: [email protected]
Telefón: +353 (01) 860 1878
Webová lokalita: www.deaf.ie