Italy

Taliansko

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ETS-APS (ENS) Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf
Italy logo
Italy

Information and facts about Italy and Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf:

Založené: 1932
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Angelo Raffaele Cagnazzo
Podpredsedníčka: Rosella Ottolini
Člen predstavenstva: Giuseppe Amorini
Člen predstavenstva: Marco Batresi
Člen predstavenstva: Annalisa Di Gioia
Člen predstavenstva: Camillo Galluccio
Člen predstavenstva: Angelo Quattrocchi

Znakový jazyk: Lingua dei Segni Italiana
Skratka: LIS

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 40,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 200

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15 May 2009

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15 May 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rome
Taliansko

E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Phone: (+39) 06 39 80 51

Contact of the National President of ENS Angelo Raffaele Cagnazzo
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
PEC: [email protected]

Webová lokalita: www.ens.it