Italy

Taliansko

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus (ENS) 
Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf

Italy

Information and facts about Italy and Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf:

Založené: 1932
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Raffaele Cagnazzo
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Lingua dei Segni Italiana
Skratka: LIS

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 40,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 200

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15 May 2009

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15 May 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rome
Taliansko

E-mail: [email protected]
Phone: (+39) 06 39 80 51
Webová lokalita: www.ens.it