Latvia

Lotyšsko

Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) 
Lotyšská asociácia nepočujúcich 

Informácie a fakty o Lotyšsku a Lotyšskom zväze nepočujúcich:

Založené: 1920
Riadny člen EUD od: 2004

Predseda: Edgars Vorslovs
Podpredsedníčka: Ivars Kalniņš
Podpredsedníčka: Brigita Lazda
Člen predstavenstva: Varis Strazdiņš
Člen predstavenstva: Kristīne Krista Skudra

Znakový jazyk: Latviešu Zīmju Valoda
Skratka: LZV

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 2,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 41

Konvent: Podpis 18. júla 2008
Ratifikácia: 01. marca 2010

Opčný protokol: Podpis 22. januára 2010
Ratifikácia: 31. augusta 2010

Elvīras iela 19 k-2
Rīga, LV-1083
Lotyšsko

E-mail: [email protected]
Telefón: (+371) 26278525
Webová lokalita: www.lns.lv