Luxembourg

Luxembursko

Solidarität mit Hörgeschädigten

Information and facts about Luxembourg

Založené: 
Riadny člen EUD od: 2021

Predseda: Jacques Bruch
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Deutsche Gebärdensprache
Skratka: DGS

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 250
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 2

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 26 September 2011

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia:
26 September 2011

72, rue des Près
L-7333 Steinsel
Luxembursko

E-mail: [email protected]
Phone: (+45) 35 24 09 10
Webová lokalita: www.vgs-l.lu