Malta

Malta

Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ 
Maltese Deaf People’s Association

Malta

Information and facts about Malta and Maltese Deaf People’s Association:

Založené: 1973
Riadny člen EUD od: 2005

Predseda: Annabelle Xerri
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Lingwa tas-Sinjali Maltija
Skratka: LSM

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 200
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 8

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 10 October 2012

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 10 October 2012

University of Malta
P.O. Box 16
Tal-Qroqq
Msida MSD2080
Malta

E-mail: [email protected]
Phone: (+356) 21 24 58 23
Webová lokalita: www.deafmalta.com