Netherlands

Holandsko

Dovenschap
Deaf Association of the Netherlands

Information and facts about the Netherlands and Deaf Association of the Netherlands:

Založené: 2002
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Iris Wijnen
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Nederlandse Gebarentaal 
Skratka: NGT

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 15.000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 499

Konvent: Signature 14 June 2016
Ratifikácia: NEUPLATŇUJE SA

Opčný protokol: Podpis N/A
Ratifikácia: N/A

Postbus 12
3940 AA Doorn
The Netherlands

E-mail: [email protected]
Telefón: -
Webová lokalita: www.dovenschap.nl