Netherlands

Holandsko

Dovenschap
Deaf Association of the Netherlands

Information and facts about the Netherlands and Deaf Association of the Netherlands:

Založené: 2002
Riadny člen EUD od: 1985

Chair Intern: Gera Elferink
Chair External: Kirsten de Ven – Smit

Člen predstavenstva: Corine Brandwijk
Člen predstavenstva: Alice Van Der Garde
Člen predstavenstva: Jennifer Chin

Znakový jazyk: Nederlandse Gebarentaal 
Skratka: NGT

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 15.000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 499

Konvent: 30 March 2007
Ratifikácia: Signature 14 June 2016

Opčný protokol: Podpis N/A
Ratifikácia: N/A

Postbus 12
3940 AA Doorn
The Netherlands

E-mail: [email protected]
Telefón: -
Webová lokalita: www.dovenschap.nl