Poland

Poľsko

Polski Związek Głuchych (PZG) 
Poľský zväz nepočujúcich

Poland

Informácie a fakty o Poľsku a Poľskom zväze nepočujúcich:

Založené: 1946
Riadny člen EUD od: 2004

Predseda: Krzysztof Kotyniewicz
Podpredsedníčka: Kajetana Maciejska - Roczan
Podpredsedníčka: Olgierd Koczorowski

Tajomník: Piotr Baltyn
Člen predstavenstva: Agata Potrzebowska

Znakový jazyk: Polski Jezyk Migowy
Skratka: PJM

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 50,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 200

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 25 September 2012

Opčný protokol: Podpis N/A
Ratifikácia: NEUPLATŇUJE SA

Ul. Bialostocka 4
03-741 Warszawa
Poľsko

E-mail: [email protected]
Telefón: (+48) 22 831 40 71
Webová lokalita: www.pzg.org.pl