Portugal

Portugalsko

Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS)
Portuguese Federation of Associations of the Deaf

Portugal

Information and facts about Portugal and Portuguese Federation of Associations of the Deaf:

Založené: 1993
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Pedro Costa
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Lingua Gestual Portuguesa
Skratka: LGP

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 60,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 100

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratificatio: 23 September 2009

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 23 September 2009

Praceta Miguel Cláudio, 3-B
2700-585 Amadora
Portugalsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+351) 214 998 308
Webová lokalita: www.fpasurdos.pt