Romania

Rumunsko

Asociatia Nationala a Surzilor din România (ANSR) 
Romanian National Association for the Deaf

Romania

Information and facts about Romania and Romanian National Association for the Deaf:

Založené: 1919
Riadny člen EUD od: 2007

Predseda: Mihail Grecu
Podpredsedníčka: Elisabeta Paraschiv

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Limbaj Mimico-Gestual Romanesc
Skratka: LMGR

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 24,601
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 12

Konvent: Signature 26 September 2007
Ratifikácia: 31 January 2011

Opčný protokol: Signature 25 September 2008
Ratifikácia: NEUPLATŇUJE SA

Strada Italiana 3, sector 2
020973 Bucharest
Rumunsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+40) 21 311 30
Webová lokalita: www.ansr.org.ro