Slovakia

Slovensko

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 
Slovak Association of the Deaf

Slovakia

Information and facts about Slovakia and Slovak Association of the Deaf:

Založené: 7 October 2006 (from 1991 under name Slovak union of hearing impaired)
Riadny člen EUD od: 2005

Predseda: Jana Barčák Filipová
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Slovnik Posunkovej Reci
Abbreviation: NEUPLATŇUJE SA

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 15,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 35

Konvent: Signature 26 September 2007
Ratifikácia: 26 May 2010

Opčný protokol: Signature 26 September 2007
Ratifikácia: 26 May 2010

Kálov 17
010 01 Žilina
Slovensko

E-mail: [email protected]
Phone: (+421) 908 436 721
Webová lokalita: www.aneps.sk