Slovenia

Slovinsko

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Slovenian Association of the Deaf and Hard of Hearing

Slovenia

Information and facts about Slovenia and Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije:

Založené: 1931
Riadny člen EUD od: 2004

Predseda: Mladen Veršič
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Slovenski znakovni jezik
Skratka: NEUPLATŇUJE SA

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 1016
Number of Registered Sign Language Interpreters: 61

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 24 April 2008

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 24 April 2008

Drenikova 24
1000 Ljubljana
Slovinsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+386) 01 500 15 00
Webová lokalita: www.zveza-gns.si