Spain

Španielsko

Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE) 
National Confederation of Deaf People in Spain

Spain

Information and facts about Spain and National Confederation of Deaf People in Spain:

Založené: 1936
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Roberto Suárez Martín
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový(é) jazyk(y): Lengua de Signos Espanola & Lengua de Signos Catalna
Skratka: LSE & LSC

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 100,000
Number of Registered Sign Language Interpreters: 667

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 03 December 2007

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 03 December 2007

C/ Islas Aleutianas 28
28035 Madrid
Španielsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+45) 35 24 09 10
Webová lokalita: www.cnse.es