Sweden

Švédsko

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
Švédska národná asociácia nepočujúcich

Sweden

Informácie a fakty o Švédsku a Švédskej národnej asociácii nepočujúcich:

Založené: 1922
Riadny člen EUD od: 1995

Predseda: Åsa Henningsson
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Svenskt Teckenspråk
Skratka: SSL

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 8,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 600

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15. decembra 2008

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 15. decembra 2008

Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg
Švédsko

E-mail: [email protected]
Telefón: -
Webová lokalita: www.sdr.org