United Kingdom

Spojené kráľovstvo

Britská asociácia nepočujúcich (BDA)

UK

Informácie a fakty o Spojenom kráľovstve a Britskej asociácii nepočujúcich:

Založené: 1890
Riadny člen EUD od: 1985

Chair – Dr Robert Adam

Vice-Chair – Abigail Gorman

Treasurer – Jonathan Evans

Trustee – Hamza Shaikh

Trustee – Sabina Iqbal

Trustee – Ahmed Mudawi

Znakový(é) jazyk(y): Britský posunkový jazyk a írsky posunkový jazyk
Skratka: BSL & ISL

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 77,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 1069

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 08. júna 2008

Opčný protokol: Podpis 26. februára 2009
Ratifikácia: 07 augusta 2009

(St John Deaf Community Centre) 258 Green Lanes, Woodberry Down, London N4 2HE, Spojené kráľovstvo

E-mail: [email protected]
Telefón: (+44) 0207 697 4140
Webová lokalita: www.bda.org.uk