Politika

Cieľom našej politickej práce je zabezpečiť úplné a zmysluplné vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, stratégie EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030, Európskeho piliera sociálnych práv a ďalších politík, právnych predpisov, stratégií a iniciatív na úrovni EÚ, ktorých cieľom je chrániť a presadzovať práva nepočujúcich v EÚ.

Súvisiace články