Belgium

Belgicko

Belgicko je rozdelené na tri komunity (flámsky hovoriace, francúzsky hovoriace a nemecky hovoriace) a regióny (flámsky, valónsky a dvojjazyčný región hlavného mesta Brusel). Toto rozdelenie vedie k tomu, že existujú dve združenia nepočujúcich, flámsky hovoriaca a francúzsky hovoriaca federácia nepočujúcich Belgičanov.

Predchádzajúci
Ďalšie

Informácie od Francúzsky hovoriacej federácie nepočujúcich Belgičanov, Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB): 

FR:

Info-coronavirus.be je čiastočne prístupný. 4 articles de base de prévention traduits en LSFB.

Conférences de presse du SPF santé interprétés en LSFB et VGT en tournante par une équipe de 6 interprètes. Seuls les interprètes sourds apparaissent à l'écran. Bonne collaboration entre les interprètes entendantes et les interprètes sourds.

Diffusion de ces conférences de presse sur youtube, page FB du SPF Santé et par certaines chaînes de télévision mais pas d'obligation. 

RTBF interprète les JT du soir, sous-titre tous les JT dont celui de 13H. Et sous-titre également la plupart des émissions sur le sujet. Situation normale car prévu dans le règlement relatif à l'accessibilité des services de médias audiovisuels ainsi que dans son contrat de gestion. 

LN24 rediffuse la conférence de presse interprétée chaque fois.

http://www.ffsb.be/communique-de-la-ffsb-sur-le-contexte-du-coronavirus/

SK: 

Info-coronavirus.be je čiastočne prístupný. 4 základné preventívne poznámky sú preložené do francúzskeho belgického posunkového jazyka (LSFB).

Tlačové konferencie SPF Santé (verejná zdravotná služba) tlmočí v LSFB a VGT striedavo tím 6 tlmočníkov. Na obrazovke sa objavujú len nepočujúci tlmočníci. Predstavuje to dobrú spoluprácu medzi počujúcimi a nepočujúcimi tlmočníkmi.

Tieto tlačové konferencie je možné vysielať na youtube, na facebookovej stránke SPF Santé a prostredníctvom niekoľkých televíznych kanálov, ale nie je to povinnosť.

RTBF tlmočí večerné spravodajstvo, titulkuje všetky spravodajské relácie vrátane tej o 13:00. A tiež väčšina programov na túto tému je titulkovaná. Bežná situácia stanovená v nariadení o prístupnosti audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj v zmluve o jej správe.

LN24 odvysiela tlačovú konferenciu zakaždým tlmočenú.

http://www.ffsb.be/communique-de-la-ffsb-sur-le-contexte-du-coronavirus/ 

Vo flámskej časti sú informácie týkajúce sa úsilia o obmedzenie šírenia COVID-19 dostupné aj vo flámskom posunkovom jazyku.

 

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články