Európsky kódex elektronických komunikácií (EECC)

EECC stanovuje právny rámec na úrovni EÚ na koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov o elektronických komunikačných sieťach a službách, ktorý zahŕňa:

  • telefónne služby

  • jednotný európsky

  • číslo tiesňového volania "112

  • základný prístup na internet, ktorý musia krajiny EÚ v súčasnosti považovať za univerzálnu službu.

 

Cieľom EECC je zabezpečiť poskytovanie elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom, ktoré sú:

  • dobrej kvality

  • cenovo dostupné

  • verejne dostupné

 

Najdôležitejším cieľom EECC je tiež zabezpečiť, aby koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím mali k týmto službám prístup a možnosť výberu na rovnakom základe ako ostatní.