EUD a EÚ

Cieľom EUD je prostredníctvom svojej práce nadviazať a udržiavať dialóg na úrovni EÚ s jej príbuznými inštitúciami a úradníkmi. Európska komisia a Európsky parlament sú dlhodobými partnermi EUD.

Súvisiace články