Európska stratégia pre práva osôb so zdravotným postihnutím 2021-2030

EUD podporuje implementáciu Európskej stratégie pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030 (ESRPD) s cieľom zabezpečiť jej ambicióznu implementáciu pre nepočujúce osoby v EÚ.

Cieľom stratégie je zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli zažiť plné sociálne a ekonomické začlenenie na rovnakom základe s ostatnými a žiť bez diskriminácie.