Informácie pre nepočujúcich utečencov z Ukrajiny

Dary

Svetová federácia nepočujúcich v súčasnosti prijíma dary na podporu utečencov z Ukrajiny. Aj vy môžete prispieť svojím darom.

Bulgaria

Bulharsko ➞

Cyprus

Cyprus ➞

Czech Republic

Česko ➞

Estonia

Estónsko ➞

Finland

Fínsko ➞

France

Francúzsko ➞

Greece

Grécko ➞

Iceland

Island ➞

Italy

Taliansko ➞

Latvia

Lotyšsko ➞

Luxembourg

Luxembursko ➞

Malta

Malta ➞

Netherlands

Holandsko ➞

Norway

Nórsko ➞

Portugal

Portugalsko ➞

Slovakia

Slovensko ➞

Slovenia

Slovinsko ➞

Switzerland

Švajčiarsko ➞

United Kingdom

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ➞

Podpora EÚ Ukrajine:
praktické informácie pre utečencov