EASIER

JEDNODUCHŠÍ PROJEKT
H2020

S potešením oznamujeme, že EUD bude súčasťou projektu EASIER, ktorý sa začne v januári 2021.

Počas troch rokov projektu bude EUD spolupracovať so spoločnosťou MARTEL so sídlom vo Švajčiarsku.

14 partnerov konzorcia zložených z výskumných skupín v oblasti technológií posunkového jazyka a odborníkov z oblasti vied o človeku a technológií.

Cieľom projektu EASIER je vytvoriť rámec pre bezbariérovú komunikáciu medzi nepočujúcimi a počujúcimi občanmi v celej Európe tým, že sa používateľom európskych posunkových jazykov (PS) umožní používať ich preferovaný jazyk na komunikáciu s počujúcimi osobami.

EUD bude zohrávať kľúčovú úlohu v konzorciu EASIER prostredníctvom zapojenia používateľov, a to zapojením komunity nepočujúcich do analýzy potrieb, špecifikácií, návrhu, spätnej väzby a hodnotenia.

(dočasná) webová stránka https://www.project-easier.eu/
Twitter: https://twitter.com/EASIERproject
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easierproject

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články