SHAPES

Cieľom projektu SHAPES financovaného EÚ je vytvoriť prvý európsky otvorený ekosystém, ktorý umožní rozsiahle nasadenie širokej škály digitálnych riešení na podporu a rozšírenie zdravého a nezávislého života takýchto starších osôb.

Inovačná akcia Inteligentné a zdravé starnutie prostredníctvom ľudí zapojených do podporných systémov (SHAPES) má za cieľ vytvoriť, pilotovať a zaviesť rozsiahlu otvorenú platformu štandardizovanú EÚ. Cieľom integrácie širokej škály technologických, organizačných, klinických, vzdelávacích a spoločenských riešení je uľahčiť dlhodobé zdravé a aktívne starnutie a zachovanie kvalitnej životnej úrovne. Prostredníctvom technológií sa domáce a miestne komunitné prostredie prepája so sieťami zdravotnej a sociálnej starostlivosti, čo prispieva k zníženiu nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, hospitalizácií a ústavnej starostlivosti.

Do rozsiahlej pilotnej kampane SHAPES je zapojených viac ako 2 000 starších ľudí v 15 pilotných lokalitách v 10 členských štátoch EÚ vrátane 6 referenčných lokalít Európskeho inovačného partnerstva (EIP) pre aktívne a zdravé starnutie (AHA) a stovky kľúčových zainteresovaných strán, aby priniesli riešenia na zlepšenie zdravia, pohody, nezávislosti a samostatnosti starších ľudí a zároveň zvýšili dlhodobú udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti v Európe.

- Tento projekt bol financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe grantovej dohody č. 857159

Projekt SHAPES je rozdelený do 10 tematických pracovných balíkov (WP), z ktorých každý je rozdelený na konkrétne úlohy. Viac informácií získate, ak si prezriete grafický prehľad štruktúry projektu a príslušných tém, ktorými sa zaoberajú jednotlivé pracovné balíky a celý projekt.

Konzorcium SHAPES tvorí 36 partnerov zo 14 európskych krajín.

Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) tvoria v súčasnosti 25% populácie starší ľudia. Preto sa projekt SHAPES zaoberá dlhodobou udržateľnosťou systémov zdravotníctva a starostlivosti v Európe,

SHAPES je rozsiahla iniciatíva, ktorá zahŕňa potreby a očakávania starších dospelých, skupiny obyvateľstva, ktorá sa podľa OSN rozrastá v priemere o 3% ročne.

Projekt bude trvať 48 mesiacov (od novembra 2019 do októbra 2023). Tieto riešenia bude testovať viac ako 2 000 starších dospelých zapojených do projektu SHAPES, aby sa zabezpečilo, že sú zmysluplné a vhodné pre používateľov z rôznych krajín a kultúr.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články