Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Platforma zdravotného postihnutia: zasadnutie podskupiny pre balík opatrení v oblasti zamestnanosti

European Commission

Dňa 19. januára 2023 sa EUD zúčastnila na zasadnutí podskupiny Platformy pre zdravotne postihnuté osoby pre balík opatrení v oblasti zamestnanosti, ktorej je EUD členom. Stretnutie bolo príležitosťou na diskusiu o Katalógu pozitívnych opatrení na začlenenie osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Po predstavení programu zasadnutia hlavnou expertkou Európskej komisie pani Imou Placenciou Porrero otvorila zasadnutie generálna tajomníčka Európskej platformy pre rehabilitáciu (EPR) pani Laura Jones.

Pani Jonesová predstavila niekoľko dobrých príkladov inkluzívnych postupov v oblasti zamestnanosti v rôznych krajinách, napríklad v Nórsku (projekt "Ripples in the Water"), Belgicku (projekt "Talentoscoop"), USA (projekt "National Employment Team") a Španielsku (projekt "PorTalento"). Vo svojej prezentácii pani Jonesová zdôraznila rôzne aspekty, ktoré tieto projekty charakterizujú, vrátane: otvoreného regulárneho trhu práce, vytvárania partnerstiev so zamestnávateľmi, flexibilného pracovného postupu a podpory a indviduálneho prístupu k zamestnanosti. Vo svojich prezentáciách pani Jonesová analyzovala aj hlavné prvky, ktoré predstavujú účinné inkluzívne kvóty v pracovnom prostredí pre osoby so zdravotným postihnutím, a to: širokú definíciu zdravotného postihnutia, nízku mieru byrokracie a systém monitorovania.

Po tejto prezentácii pani Andrea Naphegyj z Európskej expertnej skupiny pre zdravotne postihnutých (EDE) poskytla základné charakteristiky podporných služieb pre podniky zamestnávajúce osoby so zdravotným postihnutím. Medzi nimi pani Naphegyj uviedla vyplácanie príspevkov alebo grantov zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím, finančnú podporu zamestnávateľom, ktorí poskytujú školenia osobám so zdravotným postihnutím, a finančnú podporu na pokrytie prípadných dodatočných nákladov pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. V tejto prezentácii bolo uvedených niekoľko príkladov v rámci krajín EÚ, ktoré sa týkali podporných služieb pre podniky aj dotácií/kvót.

Záverečná časť stretnutia bola vyhradená otvorenej diskusii medzi účastníkmi o Katalógu pozitívnych opatrení a primeraných úpravách zameraných na uľahčenie prijímania do zamestnania a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Celkovo organizácie osôb so zdravotným postihnutím prítomné na stretnutí vyjadrili všeobecnú podporu uvedeným postupom.

EUD uznáva význam a potenciál tohto zoznamu postupov. Napriek tomu EUD zdôrazňuje, že na zabezpečenie úplnej dostupnosti pre nepočujúce osoby na trhu práce a ich prístupu naň je potrebné zabezpečiť kvalifikované a profesionálne národné tlmočnícke služby v posunkovej reči. Okrem toho by sa mali v pracovnom prostredí medzi počujúcimi zamestnancami podporovať školenia zamerané na zvyšovanie povedomia o kultúre nepočujúcich a význame národného posunkového jazyka.

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah