Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

4. forum o invalidih

WHO Logo

EUD se je 16. decembra 2021 udeležila spletnega seminarja, ki ga je organizirala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). To je bil zadnji spletni seminar iz serije štirih delov, ki se je začela septembra 2021. Spletni seminar je bil osredotočen na izredne zdravstvene razmere v splošnem kontekstu in med trenutnimi izrednimi razmerami na področju javnega zdravja COVID-19. Vključeval je priložnost za razpravo in razvoj ključnih zagovorniških sporočil o načinih za ublažitev učinkov pandemije na invalide in zagotavljanje njihove pravice do najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda v skladu s členom 25 Konvencije ZN o pravicah invalidov.

Uvodni nagovor je imel Antony Duttine, svetovalec za invalidnost in rehabilitacijo pri Panameriški zdravstveni organizaciji, regionalnem uradu SZO v obeh Amerikah. Pojasnil je, da so prejšnji trije spletni seminarji obravnavali pomen vključevanja invalidnosti v univerzalno zdravstveno varstvo ter krepitev javnih zdravstvenih sistemov in medsektorskih ukrepov za zagotavljanje osnovnih kakovostnih zdravstvenih storitev za invalide. Duttine je dejal, da bodo prispevki s tega četrtega spletnega seminarja vključeni v prihodnje globalno poročilo o invalidnosti in zdravju, ki bo objavljeno proti koncu leta 2022.

Krista Carr, izvršna podpredsednica Inclusion Canada, ene od desetih največjih dobrodelnih organizacij v Kanadi, je spregovorila o pogledu svoje države na nujne zdravstvene primere. Kot nacionalna organizacija, ki sodeluje z zvezno vlado, je na začetku pandemije ministru za razvoj delovne sile in vključevanje invalidov predstavila ovire, s katerimi se invalidi soočajo v zdravstvenem sektorju. Ti pogovori so pripeljali do ustanovitve svetovalne skupine za invalide COVID-19 (DAG). Skupino DAG sestavlja 10 vodilnih na nacionalnem področju invalidnosti, ki se sestajajo vsaka dva tedna in vladi svetujejo, kaj je treba storiti za invalide. Gospa Carr je pojasnila, da kljub temu, da invalidi predstavljajo 23% kanadskega prebivalstva, med pandemijo niso bili prednostna naloga. Vse druge marginalizirane skupine prebivalstva so bile navedene kot prednostne naloge veliko pred invalidi. Invalidske organizacije morajo sodelovati, biti glasne, dejavne v medijih, biti pozorne na oblikovanje vladnih politik in ohranjati invalidska vprašanja v ospredju. Zaključila je z besedami, da vlada v krizi pogosto povzroči škodo z izvajanjem ukrepov, za katere meni, da so napredni, ne da bi se pogovorila z ljudmi, ki jih bodo ti ukrepi prizadeli. Na primer, v odzivu na COVID-19 provincialno-teritorialne vlade v Kanadi niso sodelovale z invalidsko skupnostjo, da bi zagotovile upoštevanje invalidov.

Amanda McRae, direktorica zagovorništva ZN pri organizaciji Women Enabled International (WEI), je spregovorila o vidiku spola v nujnih zdravstvenih razmerah in njihovem vplivu. WEI je nevladna organizacija, ki si prizadeva za uveljavljanje pravic na presečišču spola in invalidnosti po vsem svetu. Na začetku pandemije je WEI ugotovila, da so bile ženske in dekleta ter invalidi, ki se ne ujemajo s spolom, izpuščeni iz diskurza o odzivu na COVID-19. Nato so pripravili globalno raziskavo, v kateri so obravnavali vpliv pandemije na te osebe. Rezultati raziskave so privedli do treh priporočil: 1) obstoječe mednarodne smernice moramo vključiti v pripravo na krizo, odzivanje in okrevanje; 2) invalidne ženske in dekleta moramo vključiti kot strokovnjakinje za njihove življenjske razmere; in 3) ker je bila izhodiščna raven zaščite pred nasiljem na podlagi spola in dostopa do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja, zaposlovanja in izobraževanja za invalidne ženske in dekleta v času krize bistveno nižja, moramo razmisliti o dolgoročnem uresničevanju teh pravic za to skupino.

Govorniki so poudarili potrebo po večjem sodelovanju med OPD in nacionalnimi vladami v izrednih zdravstvenih razmerah. Poudarili so, da je pandemija nesorazmerno vplivala na življenja invalidov, bodisi zaradi diskriminacije, pomanjkanja vključevanja ali pomanjkanja dostopnih informacij. Najpomembneje pa je, da so bile na dogodku izpostavljene pridobljene izkušnje za zagotavljanje močnejših ukrepov zagovorništva in komuniciranja za zagotovitev vključujočega zdravstvenega sektorja za invalide.

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino