Dejavnosti

EUD s svojimi političnimi dejavnostmi želi zagotoviti, da evropska zakonodaja, politike in strategije v celoti in natančno odražajo vidike gluhih oseb na ravni EU in jih ne puščajo v ozadju. Cilj EUD je zagotoviti, da se pri izvajanju Konvencije ZN o pravicah gluhih oseb na ravni EU z vso ustrezno zakonodajo, politikami in pobudami izpolnjujejo, varujejo in spoštujejo pravice gluhih oseb v EU

Cilj dejavnosti EUD za krepitev zmogljivosti je zagotoviti, da bodo nacionalne organizacije za varstvo pravic usposobljene za zagovarjanje svojih pravic na nacionalni ravni. Cilj komunikacijskih dejavnosti EUD je povečati ozaveščenost o pravicah gluhih oseb.

Sorodni članki