Delavnice

Delavnice EUD se osredotočajo na različne teme, pomembne za skupnost gluhih. Namen delavnic je spodbujati vzajemno učenje med nacionalnimi združenji gluhih ter med EU in nacionalnimi ravnmi.