O nas

EUD s sedežem v Bruslju v Belgiji je neprofitna evropska nevladna organizacija (ENGO), katere člani so nacionalna združenja gluhih (NAD).

Evropska zveza gluhih (EUD) je bila ustanovljena leta 1985. Je edina nadnacionalna organizacija, ki zastopa gluhe na evropski ravni, in ena redkih ENGO, ki zastopa združenja iz vseh 27 držav članic EU, poleg Islandije, Norveške, Švice in Združenega kraljestva. Cilj EUD je vzpostaviti in vzdrževati dialog na ravni EU s sorodnimi institucijami in uradniki ter se pri tem posvetovati in sodelovati s svojimi članicami NAD. EUD je polnopravni član Evropskega invalidskega foruma (EDF) in regionalni sodelujoči član Svetovne zveze gluhih (WFD), ki obravnava vprašanja svetovnega pomena, ima pa tudi status udeleženca pri Svetu Evrope (SE). 

EUD je prejemnik . Program Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV). Program CERV si prizadeva podpirati in razvijati odprte, na pravicah temelječe, demokratične, enakopravne in vključujoče družbe, ki temeljijo na pravni državi. To vključuje živahno in okrepljeno civilno družbo, ki spodbuja demokratično, državljansko in družbeno udeležbo ljudi ter goji bogato raznolikost evropske družbe na podlagi naših skupnih vrednot, zgodovine in spomina.

Vizija EUD je, da so gluhe osebe po vsej Evropi enakopravne tako v javnem kot zasebnem življenju. Njeni glavni cilji, ki jih želi uresničiti, so: priznanje pravice do uporabe avtohtonega znakovnega jezika, krepitev moči s komunikacijo in informacijami ter enakost pri izobraževanju in zaposlovanju.

Dokumentarni film EUD (40 min)