Člani upravnega odbora

EUD sestavljajo naslednji strukturni organi: generalna skupščina, upravni odbor, ki mu predseduje predsednik EUD, in sekretariat.

Odbor sestavlja pet članov: predsednik, podpredsednik in trije redni člani odbora.

Generalna skupščina EUD vsake štiri leta izvoli nov upravni odbor. Kandidate za upravni odbor predlagajo polnopravne članice EUD, nacionalna združenja gluhih (NAD). Tudi sedanji člani upravnega odbora so lahko ponovno izvoljeni, če NAD podpre njihovo kandidaturo. Po izvolitvi je pet članov upravnega odbora odgovornih za skupni nadzor nad delom in dejavnostmi EUD. Upravni odbor se sestane vsaj štirikrat na leto ali po potrebi.

Sedanji upravni odbor EUD je bil izvoljen na generalni skupščini EUD v Marseillu leta 2022. Naslednje volitve upravnega odbora EUD bodo potekale na generalni skupščini leta 2026 na Cipru.

Sofia Isari

Predsednik

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Podpredsednik

France

Paal Richard Peterson

Član upravnega odbora

Norway

David Buxton

Član upravnega odbora

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Član upravnega odbora

Belgium