Polnopravni člani

EUD s sedežem v Bruslju v Belgiji je neprofitna evropska nevladna organizacija (ENGO), katere člani so nacionalna združenja gluhih (NAD).

Je edina nadnacionalna organizacija, ki zastopa gluhe na evropski ravni, in ena redkih ENGO, ki zastopa združenja iz vseh 27 držav članic EU, poleg Islandije, Norveške, Švice in Združenega kraljestva.

Polnopravni člani

Pridruženi člani