Evropsko predsedstvo

Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?

Predsedstvo po načelu rotacije

Države članice EU predsedujejo Svetu vsakih šest mesecev. V tem šestmesečnem obdobju predsedstvo predseduje sejam na vseh ravneh Sveta in tako pomaga zagotoviti kontinuiteto dela EU v Svetu.

Predsedujoče države članice tesno sodelujejo v skupinah po tri, imenovanih "trio". Ta sistem je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Trio določi dolgoročne cilje in pripravi skupni dnevni red, ki določa teme in glavna vprašanja, ki jih bo Svet obravnaval v obdobju 18 mesecev. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav pripravi svoj podrobnejši šestmesečni program.

Sedanjo trojico sestavljajo predsedstva Nizozemske, Slovaške in Malte. 

Vir: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/