Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

Svoboda gibanja

EUD

Evropska komisija je 2. oktobra 2013 začela ocenjevati nacionalne predpise o dostopu do kvalificiranih poklicev. Cilj je izravnati razlike med državami članicami.

Regulirani poklici so poklici, za katere se zahtevajo posebne kvalifikacije, kot so farmacevti, arhitekti in odvetniki. Poročila Evropske komisije navajajo, da omejevalni pogoji mlade odvračajo od dela v kvalificiranih poklicih v drugih državah članicah. Z rahljanjem nerazumnega nacionalnega nadzora bi se lahko povečalo zaposlovanje po vsej EU in okrepila gospodarska rast.

Najprej bo morala vsaka država članica pripraviti seznam poklicev. Evropska komisija ga bo objavila v obliki evropskega zemljevida, ki bo prikazoval, kateri poklici so regulirani v katerih državah. Nato bodo države članice (v naslednjih dveh letih) primerjale svoje sezname in preučile ovire, ki preprečujejo dostop do poklicev.

Evropski invalidski forum (EDF) je evropska organizacija, ki zastopa interese 80 milijonov invalidov v Evropi. EDF si prizadeva invalidom zagotoviti popoln dostop do temeljnih človekovih pravic v Evropi z njihovim sodelovanjem pri izvajanju politik. EDF tesno sodeluje z evropskimi institucijami, Svetom Evrope in Združenimi narodi.

Leta 2011 je EDF pripravil vrhunsko kampanjo na temo "Svoboda gibanja". Ta kampanja je bila osredotočena na prost pretok oseb, vključno z blagom in storitvami v Evropski uniji. Cilj je odpraviti glavne ovire za svobodo gibanja, s katerimi se invalidi vsakodnevno soočajo.

Prosto gibanje je omenjeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) v poglavju o notranjem trgu:

Člen 26
2. Notranji trg obsega območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala v skladu z določbami Pogodb.

Poleg tega 45. člen določa:

V Uniji je delavcem zagotovljena svoboda gibanja.

Če družba ne bo postala bolj dostopna, invalidi nikoli ne bodo mogli delati v tujini tako zlahka kot drugi. Gluhe osebe imajo enako pravico, da živijo, študirajo, delajo in se ustalijo v drugi državi članici EU. Vendar pa še vedno obstajajo ovire, da bi gluhe osebe lahko uživale enake pravice do prostega gibanja kot drugi državljani EU. Na primer, pravica do tolmača znakovnega jezika v drugi državi članici EU še vedno ni zagotovljena, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja in zaposlovanja. Pospešiti je treba polno in enakopravno delovanje notranjega trga EU, tudi na področju trgovine. Komisija je v okviru prizadevanj Evropske unije za izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov (UNCRPD) obljubila ambiciozen Evropski akt o dostopnosti, ki ga EUD močno podpira. EUD poziva Evropsko komisijo, naj začne izvajati ta zakon in še naprej odpravlja ovire za gluhe osebe na področju zaposlovanja, da se zagotovi popolnoma vključujoča Evropa.

Dodatne povezave:

Euractiv.com članek:
http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/member-states-review-professiona-news-530828?utm_source=EurActiv%20Newsletter&utm_campaign=81412911d4-newsletter_innovation___enterprise&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-81412911d4-245658454

Vodnik po svobodi Evropskega invalidskega foruma (EDF):
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=27027

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino