Države članice

EUD vsake štiri leta objavi poziv za kandidaturo v upravni odbor EUD. Nacionalni odbori predlagajo posameznike, za katere menijo, da so vredni in sposobni kandidirati za člane upravnega odbora.

Generalna skupščina EUD vsake štiri leta izvede volitve za novo sestavo upravnega odbora EUD.

Polnopravni člani

Pridruženi člani