Belgium

Belgija

Doof Vlaanderen
Gluha Flandrija

Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB)
Francosko govoreča zveza gluhih Belgijcev

Logos
Belgium

Belgija je razdeljena na tri skupnosti (flamsko govorečo, francosko govorečo in nemško govorečo) in regije (flamsko, valonsko in dvojezično regijo glavnega mesta Bruselj). Skupnosti so odgovorne za vprašanja, kot so kultura, izobraževanje in, kar je najpomembneje, za jezike na svojih jezikovnih območjih.

Regije pa so odgovorne za gospodarsko in energetsko politiko, promet in okolje. Zaradi te delitve obstajata dve združenji gluhih, flamsko govoreča in francosko govoreča zveza gluhih Belgijcev.

Flandrija

Informacije in dejstva o Flandriji in gluhi Flandriji:

Ustanovljeno: 21. april 1977
Odkar je polnopravni član EUD: 1985

Predsednik: Michel Lacroix
Podpredsednik:

Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Vlaamse Gebarentaal
Kratica: VGT

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 6,500
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 165

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 2 July 2009

Izbirni protokol: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 2 July 2009

Dorpsstraat 43
9052, Gent
Belgija

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+32) 09 224 46 76
Spletna stran: www.doof.vlaanderen

Valonija

Informacije in dejstva o Valoniji in francosko govoreči Zvezi gluhih Belgijcev:

Ustanovljeno: 21. april 1977
Odkar je polnopravni član EUD: 1985

Predsednik: Alexandre Bloxs
Podpredsednik: Frankie Picron

Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Frankofonski jezik belgijske francoščine
Kratica: LSFB

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 4,000
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 24

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 2 July 2009

Izbirni protokol: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 2 July 2009

Avenue Marnix 19A/25
B-1000 Bruxelles
Belgija

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+32) 2 644 69 01
Spletna stran: www.ffsb.be