Bulgaria

Bolgarija

Съюз на глухите в България (SGB) 
Zveza gluhih v Bolgariji

Bulgaria

Informacije in dejstva o Bolgariji in Zvezi gluhih v Bolgariji (SGB):

Ustanovljeno: 12. julij 1934
Odkar je polnopravni član EUD: 2007

Predsednik:
Podpredsednik:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Български жестомимичен език (bolgarski znakovni jezik)
Kratica: NI RELEVANTNO

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 50,000
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 46

Konvencija: Podpis 27. september 2007
Ratifikacija: 22. marec 2012

Izbirni protokol: Podpis 18. december 2008
Ratifikacija
: NI RELEVANTNO

12-14, Str. Denkooglu
1504 Sofija
Bolgarija

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+359) 2 980 47 78
Spletna stran: www.sgbbg.com