Denmark

Danska

Danske Døves Landsforbund (DDL)
Dansko združenje gluhih

DDL logo
Denmark

Informacije in dejstva o Danski in Danski zvezi gluhih:

Ustanovljeno: 18. maj 1935
Odkar je polnopravni član EUD: 1985

Predsednik: Lars Knudsen
Podpredsednik:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Dansk tegnsprog
Kratica: NI RELEVANTNO

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 4,000
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 400

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 24. julij 2009

Izbirni protokol: NI RELEVANTNO
Ratifikacija: 23 September 2014

Brohusgade 17, 4.th
2200 Copenhagen N
Danska

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+45) 35 24 09 10
Spletna stran: www.ddl.dk