Finland

Finska

Kuurojen Liitto ry (FAD)
Finsko združenje gluhih

Finland

Informacije in dejstva o Finski in finski zvezi gluhih:

Ustanovljeno: 1905
Odkar je polnopravni član EUD: 1995

Predsednik: Jaana Aaltonen
Član upravnega odbora: Ronja Tammisara
Član upravnega odbora: Heidi Joffel
Član upravnega odbora: Leila Kankkonen
Član upravnega odbora: Bror-Erik Majors
Član upravnega odbora: Milla Pitkanen 
Član upravnega odbora: Mari Virtanen
Član upravnega odbora: Liisa Sarkijarvi 
Član upravnega odbora:
Tomi Peura
Član upravnega odbora: Olli Katainen

Znakovni jeziki: Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Kratica: SVK IN SRVK

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: FinSL 5.000 / FinSSL 300
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 600

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 11 May 2016

Izbirni protokol: 30. marec 2007
Ratifikacija: 11 May 2016

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Finska

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+358) 9 580 31
Spletna stran: www.kuurojenliitto.fi