Italy

Italija

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Onlus (ENS) 
Italijanska nacionalna agencija za zaščito in pomoč gluhim

Italy

Informacije in dejstva o Italiji in italijanski nacionalni agenciji za zaščito in pomoč gluhim:

Ustanovljeno: 1932
Odkar je polnopravni član EUD: 1985

Predsednik: Raffaele Cagnazzo
Podpredsednik:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Lingua dei Segni Italijanščina
Kratica: LIS

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 40,000
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 200

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 15. maj 2009

Izbirni protokol: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 15. maj 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rim
Italija

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+39) 06 39 80 51
Spletna stran: www.ens.it