Italy

Italija

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ETS-APS (ENS) Italijanska nacionalna agencija za zaščito in pomoč gluhim
Italy logo
Italy

Informacije in dejstva o Italiji in italijanski nacionalni agenciji za zaščito in pomoč gluhim:

Ustanovljeno: 1932
Odkar je polnopravni član EUD: 1985

Predsednik: Angelo Raffaele Cagnazzo
Podpredsednik: Rosella Ottolini
Član upravnega odbora: Giuseppe Amorini
Član upravnega odbora: Marco Batresi
Član upravnega odbora: Annalisa Di Gioia
Član upravnega odbora: Camillo Galluccio
Član upravnega odbora: Angelo Quattrocchi

Znakovni jezik: Lingua dei Segni Italijanščina
Kratica: LIS

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 40,000
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 200

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 15. maj 2009

Izbirni protokol: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 15. maj 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rim
Italija

Elektronska pošta: [email protected]
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+39) 06 39 80 51

Contact of the National President of ENS Angelo Raffaele Cagnazzo
Elektronska pošta: [email protected]
Elektronska pošta: [email protected]
PEC: [email protected]

Spletna stran: www.ens.it