Luxembourg

Luksemburg

Solidarität mit Hörgeschädigten

Luxembourg

Informacije in dejstva o Luksemburgu

Ustanovljeno: 2003
Odkar je polnopravni član EUD: 2021

Predsednik: Jacques Bruch
Podpredsednik: Karin Kremer
Tajnik: Philippe Eschenauer
Zakladnik: Maisy Steinmetz

Član upravnega odbora: Fabio Guisti
Član upravnega odbora: Pasquale Milano
Član upravnega odbora: Patrice Glodé

Znakovni jezik: Deutsche Gebärdensprache
Kratica: DGS

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 250
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 3
Legislation of sign language: 2018

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 26. september 2011

Izbirni protokol: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija:
26. september 2011

166, rue de Beggen
L-1220 Luxembourg

Elektronska pošta: [email protected]

Phone: (+352) 26 52 14 60
Fax: (+352) 26 52 14 62
Spletna stran: http://www.hoergeschaedigt.lu