Malta

Malta

Għaqda Persuni Neqsin mis-Smigħ 
Malteško združenje gluhih

Malta

Informacije in dejstva o Malti in Malteški zvezi gluhih:

Ustanovljeno: 1973
Odkar je polnopravni član EUD: 2005

Predsednik: Annabelle Xerri
Podpredsednik:

Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Lingwa tas-Sinjali Maltija
Kratica: LSM

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 200
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 8

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 10. oktober 2012

Izbirni protokol: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 10. oktober 2012

Univerza na Malti
P.O. Box 16
Tal-Qroqq
Msida MSD2080
Malta

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+356) 21 24 58 23
Spletna stran: www.deafmalta.com