Norway

Norveška

Norges Døveforbund (NDF) 
Norveško združenje gluhih

Norway

Informacije in dejstva o Norveški in Norveškem združenju gluhih:

Ustanovljeno: 18. maj 1918
Odkar je polnopravni član EUD: 2004

Predsednik: Niels Kristensen
Podpredsednik:

Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Norsk Tegnspråk
Kratica: NTS

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 2,500
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 500

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 3 June 2013

Izbirni protokol: Podpis N/A
Ratifikacija: NI RELEVANTNO

Grensen 9
0159 Oslo
Norveška

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+47) 23 31 06 30
Spletna stran: www.doveforbundet.no