Sweden

Švedska

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
Švedsko nacionalno združenje gluhih

Sweden

Informacije in dejstva o Švedski in Švedski nacionalni zvezi gluhih:

Ustanovljeno: 1922
Odkar je polnopravni član EUD: 1995

Predsednik: Åsa Henningsson
Podpredsednik:

Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Svenskt Teckenspråk
Kratica: SSL

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 8,000
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 600

Konvencija: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 15. december 2008

Izbirni protokol: Podpis 30. marec 2007
Ratifikacija: 15. december 2008

Razpoložljivost 138
174 57 Sundbyberg
Švedska

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: -
Spletna stran: www.sdr.org