Politika

Cilj našega dela na področju politike je zagotoviti polno in smiselno izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov, strategije EU za pravice invalidov 2021-2030, evropskega stebra socialnih pravic ter drugih politik, zakonodaje, strategij in pobud na ravni EU, katerih cilj je zaščita in spodbujanje pravic gluhih v EU.

Sorodni članki