Zakonodaja EU o dostopnosti

EUD se zavzema za večjo in boljšo dostopnost v EU ter spremlja izvajanje in prenos predhodno sprejete zakonodaje o dostopnosti na ravni EU: evropskega akta o dostopnosti, direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah in kodeksa EU o elektronskih komunikacijah za gluhe osebe na nacionalni ravni.

Sorodni članki