Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

Strateški dialog o novi evropski pobudi Bauhaus

European Commission building

Na 10th junija 2021 se je EUD udeležila srečanja strateškega dialoga, ki ga je organizirala Evropska komisija (Komisija) o pobudi "Novi evropski Bauhaus (NEB)", ki se je začela oktobra 2020. Pobuda NEB bo zagotovila prostor za pogovore o krajih, ki jih naseljujemo. Njen cilj je raziskati, kako želimo v prihodnosti živeti skupaj, pri tem pa spoštovati naše meje in varovati naše okolje. Zadeva naše vsakdanje življenje in se osredotoča na ustvarjanje bolj trajnostnih in vključujočih krajev za vse nas.

Na srečanju je Komisija udeležencem predstavila povratne informacije iz anket in študij o povezovanju evropskega zelenega dogovora z našimi življenjskimi prostori. V številnih odgovorih so bili izpostavljeni izzivi, s katerimi se soočajo posamezniki v družbi. Anketiranci so zlasti poudarili pomanjkanje trajnostnih stanovanj ter dostopnega prometa in grajenega okolja ter izključenost, s katero se soočajo marginalizirane skupine, kot so Romi, migranti in invalidi.   

Evropski invalidski forum (EDF) je izjavil, da se mora gradbeni sektor pri oblikovanju trajnostnih in vključujočih mest posvetovati z organizacijami civilne družbe. Evropska mreža za neodvisno življenje (ENIL) je izjavila, da je treba zagotoviti, da bodo sredstva v okviru te pobude namenjena krajem vključevanja in ne ustanovam, ki ločujejo invalide. Skupno stališče dialoga je bilo, da potrebujemo boljšo dostopnost in trajnost grajenega okolja na vseh področjih življenja za vse ljudi.  

Pobuda je v začetni fazi in bo potekala v treh fazah: sooblikovanje (oktober 2020 - junij 2021), izvedba (september 2021 - naprej) in razširjanje (januar 2023). Lepo je videti, da si Komisija prizadeva, da bi naše vsakdanje življenje, promet in grajeno okolje postali bolj vključujoči in trajnostni. Za gluho skupnost je pomembno, da je del te pobude, da bi zagotovili, da se v celotnem procesu dostopnost razume v vseh pomenih in zlasti z vidika gluhih.

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino