Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

V poročilu regionalnega foruma o trajnostnem razvoju za regijo UNECE je poudarjen pomen dostopnosti v nacionalnih znakovnih jezikih za demokratično udeležbo in vključevanje pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

United Nations Economic and Social Council’s Economic Commission for Europe (UNECE)

Na 19.th aprila je Ekonomska komisija za Evropo Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov (UNECE) objavila poročilo Regionalnega foruma za trajnostni razvoj (RFSD) za regijo UNECE o svojem četrtem zasedanju. RFSD je letno srečanje ključnih zainteresiranih strani iz vlad, civilne družbe, akademskega in zasebnega sektorja, na katerem potekajo intenzivne razprave ter medsebojno učenje in izmenjava mnenj o tem, kako pospešiti prizadevanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDG) v evropski regiji.

19. marca 2020 je potekalo četrto zasedanje regionalnega foruma o trajnostnem razvoju za regijo Gospodarske komisije za Evropo (ECE). Zaradi pandemije COVID-19 je potekalo kot virtualno zasedanje brez fizične prisotnosti udeležencev. EUD je v sodelovanju z Evropskim invalidskim forumom in Švicarsko zvezo gluhih dejavno sodelovala na forumu in zagotovila, da poročilo odraža stališča invalidov, vključno z gluhimi Evropejci.

Poročilo regionalnega foruma UNECE o trajnostnem razvoju zato poudarja, da je pri pospeševanju ukrepov in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v evropski regiji potrebno demokratično sodelovanje in dejavno vključevanje vseh, zlasti diskriminiranih in marginaliziranih skupin, ter popolnoma dostopni procesi (npr. v nacionalni znakovni jeziki in v drugih dostopnih oblikah). To je eden od prvih primerov, ko je dostopnost v nacionalnih znakovnih jezikih in drugih dostopnih oblikah omenjena kot bistven element demokratične udeležbe in aktivnega vključevanja vseh pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. 

V poročilu RFSD je poudarjeno tudi, da "trenutna pandemija razkriva obstoječe pomanjkljivosti v infrastrukturi ter v sistemih zdravstvenega varstva in oskrbe ter neuspešnost pri doseganju nekaterih marginaliziranih skupin, kot so starejši ljudje, ki živijo sami, ali invalidi".

Poročilo regionalnega foruma o trajnostnem razvoju za regijo UNECE bo regionalni prispevek k političnemu forumu na visoki ravni (HLPF), ki bo potekal julija letos.

Celotno poročilo je na voljo tukaj: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/sustainable-development/RFSD_2020/Report_virtual_RFSD_2020.pdf

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino