Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

Petinšestdeseto virtualno zasedanje Komisije za status žensk

Petinšestdeseto zasedanje Komisije za status žensk (CSW65) je potekalo od 15. do 26. marca 2021. Glede na razmere COVID-19 je zasedanje CSW potekalo v hibridni obliki s pretežno virtualnimi srečanji. Članica odbora EUD in predsednica delovne skupine EUD za enakost spolov Louise Lolo Danielsson se je udeležila številnih virtualnih zasedanj in dogodkov CSW.

Komisija za status žensk (CSW) je glavno svetovno medvladno telo, ki se ukvarja izključno s spodbujanjem enakosti spolov in krepitvijo vloge žensk. Na svojem dvotedenskem letnem zasedanju predstavniki držav članic ZN, organizacij civilne družbe in organov ZN razpravljajo o napredku in se zavezujejo k nadaljnjemu ukrepanju. Rezultati in priporočila vsakega zasedanja se posredujejo Ekonomsko-socialnemu svetu (ECOSOC), matičnemu organu Komisije, za nadaljnje ukrepanje. Tema letošnjega zasedanja CSW je bila "Polna in učinkovita udeležba in odločanje žensk v javnem življenju ter odprava nasilja za doseganje enakosti spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet". 

Med zasedanjem CSW je EUD sodelovala v treh interaktivnih dialogih. Prvi je bil osredotočen na prednostno temo: odprava nasilja nad ženskami v javnem življenju. Na tem zasedanju so udeleženci razpravljali o tem, da nasilje nad ženskami pomembno vpliva na sodelovanje žensk v javnem življenju in pri sprejemanju odločitev. Za njegovo odpravo so potrebni odločni posegi, takšno nasilje je treba spremljati in dokumentirati ter uvesti učinkovite preventivne ukrepe. Med interaktivnim dialogom na prednostno temo Gradimo nazaj bolje: udeležba in vodenje žensk pri odzivanju na COVID-19 in okrevanju so razpravljavci obravnavali pomen vodenja žensk med odzivanjem na COVID-19 ter potrebo po udeležbi in vodenju žensk, da bi zagotovili okrevanje, ki bo odzivno na spol, trajnostno in odporno. Tretji interaktivni dialog se je osredotočil na krepitev vloge žensk in povezavo s trajnostnim razvojem.

EUD se je v okviru CSW udeležila tudi številnih spremljevalnih dogodkov, ki so bili tolmačeni v mednarodnem znaku.

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino