Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

EUD participates in a report of the European Parliament on work and employment of persons with disabilities

Wheelchair and the computer

På den 23rd of September, MEP Katrin Langensiepen presented the first draft of the new report on the ‘Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UN CRPD’. EUD has actively inputted the report and has provided extensive feedback to Ms. Langensiepen and her team through brainstorming meetings from the month of June until September 2020.

The Employment Equality Directive (EED) was adopted prior to the adoption of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD), which has resulted in the EED lacking important provisions set forth in the UN CRPD. Indeed, the EED, as a piece of secondary legislation, is bound by the UN CRPD. In this regard, EUD, together with other Organisations of Persons with Disabilities (OPDs) and MEP Langensiepen and her team, followed a comprehensive and inclusive drafting process of the report, and agreed on the following recommendations for the EU:

  • Adopt an EU horizontal anti-discrimination directive;
  • Establish clear EU guidelines on reasonable accommodation;
  • Include intersectional and multiple discrimination in employment;
  • Ensure mutual recognition of the disability status;
  • Collect data on employment disaggregated by gender, age, types of disability, race/technic origin and sexual orientation;

EUD uppskattar djupt den öppna och samarbetsinriktade karaktären på arbetet med denna rapport med Katrin Langensiepens grupp. EUD vill betona vikten av öppna, transparenta och inkluderande samrådsprocesser mellan Europaparlamentets ledamöter och handikapporganisationer som en central del för att garantera att alla personer med funktionsnedsättning inkluderas fullt ut, i enlighet med artiklarna 4.3 och 33.3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som syftar till att säkerställa att personer med funktionsnedsättning deltar i genomförandet och övervakningen av konventionen.

EUD would like to personally thank MEP Katrin Langensiepen for the report.

You can access the report here: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-657235_EN.pdf

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll