Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

EUD deltar i ett webbseminarium om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning anordnat av Europaparlamentsledamot Katrin Langensiepen

Katrin Langensiepen

På den 18th I november deltog EUD tillsammans med ledamoten Marc Angel i Europaparlamentsledamot Katrin Langensiepens webbseminarium om sysselsättningssituationen för personer med funktionsnedsättning. Webbinariet baserades på den nya rapporten om genomförandet av rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet mot bakgrund av FN:s konvention om likabehandling i arbetslivet. EUD har aktivt bidragit till rapporten och har gett omfattande feedback till Langensiepen och hennes team genom brainstormingmöten från juni månad till september 2020.

Under webbseminariet presenterade olika organisationer sina prioriteringar. EUD lyfte fram sina viktigaste förslag till EU och medlemsstaterna:

  • Rimliga anpassningar måste bli normen
  • Det behövs uppgifter som är uppdelade efter typ av funktionshinder och andra grunder.
  • Kampanjer för att öka medvetenheten måste utformas för att motverka stereotyper.
  • EU:s råd måste häva blockeringen av direktivet om likabehandling
  • Garantera fri rörlighet för döva personer genom ömsesidigt erkännande av funktionshinderstatus mellan medlemsstaterna.

Direktivet om likabehandling i arbetslivet antogs innan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs, vilket har lett till att direktivet saknar viktiga bestämmelser i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Som sekundärlagstiftning är det europeiska direktivet om likabehandling faktiskt bundet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EUD uppskattar djupt den öppna och samarbetsinriktade karaktären på arbetet med denna rapport med Katrin Langensiepens grupp. EUD vill betona vikten av öppna, transparenta och inkluderande samrådsprocesser mellan Europaparlamentets ledamöter och handikapporganisationer som en central del för att garantera att alla personer med funktionsnedsättning inkluderas fullt ut, i enlighet med artiklarna 4.3 och 33.3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som syftar till att säkerställa att personer med funktionsnedsättning deltar i genomförandet och övervakningen av konventionen.

EUD vill tacka parlamentsledamot Katirn Langensiepen för att hon organiserade detta webbseminarium.

Få tillgång till rapporten här.

Tillgång till webbplatsen med viktiga politiska krav här.  

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll